Virtual Harvia Sauna

06.05.2005

Välkommen till den nya virtuella Harvia-bastun!

Testa de olika materialens skiftningar i lavar, paneler, bastudörr och karm. Du kan också testa hur panelens riktning påverkar bastuns utseende som helhet, och du kan rotera bastun och zooma in delar av den.

Virtual Harvia Sauna