Tapio Pajuharju blir Harvias nya VD – Pertti Harvia blir styrelseledamot

Tapio Pajuharju (53) är Harvias nya VD. Pajuharju har varit styrelseledamot i Harvia sedan 2014. Tidigare har Pajuharju varit VD för såväl Lumene som Hartwall och har därmed hög kompetens inte bara inom den finska marknaden, utan även på de ryska och amerikanska marknaderna. Sin nya roll tillträder Pajuharju senast den 30 juni och förväntningarna är höga att han ska få fart på Harvias tillväxt. Nuvarande VD, Pertti Harvia, fortsätter sitt aktiva bastuliv i form av styrelseledamot i Harvia.

Världens ledande tillverkare av bastuaggregat söker nu tillväxt på den internationella bastumarknaden. Tapio Pajuharjus uppgift är att föra ut det redan stabila Harvia ännu starkare på exportmarknaden.

– Med hjälp av Tapio Pajuharjus långa och internationella karriär samt mångsidiga ledningserfarenhet tar Harvia nu nästa kliv i internationaliseringen av affärsverksamheten och försäljningsnätverket. Den här tillsättningen är en fingervisning om att Harvia är ett attraktivt bolag som intresserar ansedda och erfarna ledare. Vi vill rikta ett tack till Pertti Harvia för den hängivenhet och energi med vilka han har byggt upp Harvia till en framstående spelare i branschen. Vi är mycket glada över att även i fortsättningen kunna utnyttja hans gedigna erfarenhet i styrelsearbetet, säger Harvias styrelseordförande Olli Liitola.

Pajuharju kommer till Harvia från sin roll som VD för Hartwall, där hans centrala ansvar har varit att öka bolagets affärsverksamhet och marknadsposition i Finland samt internationellt i bland annat Norden, Ryssland och Nederländerna. Dessförinnan var Pajuharju VD för Lumene i 10 år och under de åren deltog han i många projekt relaterade till internationalisering, utveckling av produktportföljen och förnyelse av varumärket.

– Det går inte annat än att känna ödmjukhet inför allt det man har lyckats med på Harvia under dess 60-åriga historia. Det är såväl en glädje som en ära att få sälla sig till ett framgångsrikt finländskt företag tillsammans med familjerna CapMan och Harvia. Under min tid som styrelseledamot i Harvia har jag fått erfara att bolaget redan har ett mycket kunnigt team samt en stark position och ett brett utbud på såväl hemmamarknaden som utvalda exportmarknader. Jag kommer att lägga särskilt fokus på att öka Harvias internationella tillväxt på bastu- och wellnessmarknaden och detta kommer jag att göra genom att stärka strategierna för försäljning, marknadsföring och varumärket. Dessutom är verksamhetens entreprenörsanda och möjligheten att gå med i Harvia som investerare viktigt för mig, konstaterar Tapio Pajuharju

Tillväxtpotentialen inom bastubranschen är enorm ute i världen. Tack vare den uppnådda marknadspositionen står Harvia i främsta ledet att ta vara på dessa möjligheter. För närvarande exporterar Harvia sina produkter till fler än 65 länder och utöver i Muurame har bolaget produktionsanläggningar också i Kina, Estland och Ryssland. Sextio procent av Harvias omsättning på 47 miljoner euro kommer från exporten.

– Harvias viktigaste framgångsfaktor är den kunniga personalen. När den kombineras med utomordentlig produktutveckling och effektiv produktion, skapas en stark, utvecklingsinriktad företagskultur. Tack vare kundlojaliteten och vårt ansedda varumärke reder vi oss i såväl den inhemska som den internationella konkurrensen.

Pertti Harvia blir styrelseledamot

År 2014 anslöt sig kapitalinvesteringsbolaget CapMan till Harvia. Då närmade sig Harvias ledning pensionsåldern och sökte därför efter en kompanjon, som skulle möjliggöra generationsbytet och stödja bolagets tillväxt utan att för den skull ändra dess kärna. Harvias nuvarande VD Pertti Harvia (65) går över till att vara styrelseledamot och är fortfarande starkt med i utvecklingen av bolaget som hans far grundade.

– Tapio Pajuharju är ett utmärkt val till Harvias ledning. Han känner till branschen och dessutom känner han till Harvia. Jag vill välkomna Tapsa till vårt energiska gäng och jag tror att han är rätt person att leda Harvia till nästa nivå. Under min 45-åriga karriär har jag haft många olika uppgifter, allt från metallarbetare på deltid till VD, och jag ser fram emot mitt uppdrag som styrelseledamot i denna tillväxthistoria i samarbete med CapMan, berättar den snart nya styrelseledamoten Pertti Harvia.