Bastuns mått, orderbekräftelseskede

Bästa bastubyggare

Ni har bestämd er att skaffa en förstklassig Harvia bastuinredning. För att nå det bästa resultatet, behöver vi de exakta innermåtten av er bastu. Genom att fylla i detta elektroniska formulär noggrant kan ni vara förvisso om att slutresultatet blir lyckat.

Som kompletterande information kan ni bifoga bastuns planlösning som ni skannat in i menyn nedan. Om ni inte har möjlighet att skanna in bilden, kan ni även skriva ut och fylla i formuläret "Bastuns mått" (pdf)   och skicka den till adressen Harvia Ab, PB 38, 40951 Muurame, Finland eller faxa den till nummer +358 207 464 149+358 207 464 149.

Om ni vill ha ett offert från Harvia, var så vänlig och fyll offertbegäran (.pdf). Ni kan faksa eller skicka den till Harvia.

Kontaktuppgifter

Offertnummer
Återförsäljare
Kundens namn
Gatuadress (Leveransadress)
Postnummer
Postort
Telefon
E-post


Bastuns innermått

Ni kan rita er bastu och ange måtten på bilden eller ange måtten på ställen reserverade för dem.

Obs! För tillverkning av lavar behöver vi helst måtten tagna av panelens ytor. Vi tillverkar lavarna med 10 mm monteringstolerans.

Bastuns bredd
mm  
Bastuns djup
mm  
Bastuns höjd
mm
(för lavens höjd och
rundade hörnmoduler)

Bastuns måtten har tagits

av panelytorna
av spikbrädornas ytor (i detta fall minskar vi måtten med panelens tjocklek som är normalt 15 mm)

Obs! Om ni inte kan mäta bastun efter ovannämnda väggytor, ska ni beräkna måtten på de slutgiltiga innerväggpanelerna i bastun.

Väggpanelens riktning

Vågrätpanelning
Lodrätpanelning

Längd på panelerna mm

Takpanelens riktning

Längs med (från dörren mot bakväggen)
Tvärs över (tvärs över sett från dörren)

Ange takpanelens riktning på bilden med symbolen

" Paneelinsuunta_symboli "

Takmåttet i badrummet

x mm

(det första måttet anges som panelens längd)
Obs! Maximal längd för asp- och tjäralpanelning är 2400 mm.

Dörr

(Ange dörrens placering på bilden och avstånden från sidoväggen)

Storlek

Upphängning, markera

Oikea Vasen

Fakta om eventuellt fönster

(Information om fönster behövs för eventuella ryggstöd eller rundade hörn. Observera även fönsterkarmarna i måtten och ange också fönstrets plats på bilden.)

Fönsterbredd
mm
Fönsterhöjd Till den högra väggen
mm mm
Till den vänstra väggen  
mm

Nedre kantens höjd från golvet

(information för ryggstöd)

 
mm  

Lavens höjd

(Obs! Höjden från golvet till den färdiga laven)

Standard lavhöjder (Övre lave = 1100 mm, nedre lave = 700 mm och pall = 350 mm)
Annat (Obs! Avståndet mellan övre lave och undre lave är 400 mm)

Övre lave mm
Nedre lave mm
Pall
mm

(Mellan den övre laven och taket rekommenderar vi ett utrymme på minst 1100 mm). Om den undre laven är 800 mm hög eller mer, rekommenderar vi en pall med två steg. Observera att denna pall kräver mer utrymme på djupet än en pall med 1 steg.

Obs! Lavarna stöds av stödbalkar som löper längs väggpanelerna 100 mm under sittlaven. Se till att du har förstärkningar för stödbalken.

Andra mått mm. som påverkar lavarna

Observera att ju mer information vi får av din bastu, desto säkrare är ett lyckat slutresultat. Måtten på dörrkarmarna, bastuaggregatets skyddsmur, vattenbehållare, ventilationsrör, sneda väggar osv. måste anges så exakt som möjligt med måtten och med allt annat information.

Planlösning

    You have reached our old website.

    For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.