Termometer 110

Harvias termometer är en tillförlitlig och förmånlig visare av bastuns temperatur.

  • Termometer 110 (SAC92300)