Termometer

Harvias termometer visar bastuns temperatur tillförlitligt.

  • Termometer (SAC92000)