Cilindro, Cilindro H och Cilindro F

Förmånligt aggregat med massiv stenmängd.
Harvia Cilindro-bastuaggregatets stora stenmängd erbjuder sköna bastubad. Du kan välja mellan tre olika Cilindro-aggregatmodeller. Pris-kvalitets­förhållandet i detta golvmonterade aggregat är utmärkt.

Cilindro har ett öppet ytterhölje som är gjort av rostfritt stål eller vitmålat zinkbelagt stål. Bastubadet kan regleras från mjukt till kraftigt genom att rikta vattnet antingen till sidan av bastuaggregatet eller rakt på stenpelaren.

Cilindro H har ett delvis öppet ytterhölje på framsidan, vilket erbjuder bastubadaren fördelarna av en stor stenmängd men även gör det möjligt att montera aggregatet i ett mindre utrymme. Cilindro F har ett solitt ytterhölje. Höljet förminskar kraven på säkerhetsavstånd och därför kräver aggregatet litet utrymme och lavarna kan placeras närmare. Detta ger mera friheter för kreativitetet när det gäller bastudesignen. Cilindro F erbjuder ett skarpare bastubad jämfört med det mjukare bastubadet som de andra två Cilindro modellerna erbjuder.

I Cilindro H och Cilindro F är stenmagasinet gjort av rostfritt stål och ytterhöljet är gjort av svart- eller vitmålat, zinkbelagt stål.

Aggregaten är utrustade med en fast styrenhet och manöverreglaget är placerat nertill på aggregatets framsida. Cilindro-modellerna PC70E, PC70HE, PC90E ohc PC90HE styrs via en separat styrenhet (t. ex. Griffin eller C150).

E-modellaggregatet kan infällas i nedre laven med hjälp av en infällningsram (HPC1, HPC2 eller HPC2L) i rostfritt stål som fås som tilläggsutrustning.

Tilläggsutrustningar:

         
Infällningsram HPC1                  Infällningsram HPC2                    
Monteringsanvisning                  Monteringsanvisning     

        
Skyddsräcke HPC3                    Skyddsräcke med LED-belysning
Monteringsanvisning                  HPC3L Monteringsanvisning


Infällningsram med LED-belysning
HPC2L Monteringsanvisning

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.