Ångmunstycke

I Harvia HGX-ånggeneratorens standardleveransen ingår ett ångmunstycke. Harvia HGP levereras utan ångmunstycke, för antalet och typen av ångmunstycken varierar beroende på spa. Extra ångmunstyckena finns som tillval.