Ångmunstycke

I Harvia HGX-ånggeneratorens standardleveransen ingår ett ångmunstycke. Harvia HGP levereras utan ångmunstycke, för antalet och typen av ångmunstycken varierar beroende på spa. Extra ångmunstyckena finns som tillval.

    You have reached our old website.

    For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.