Formula

Bastulavemodellen Harvia Formula har en stilren och okomplicerad design. Som material för laven finns alternativen abachi, al, asp och värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslåar är i samma material som laven.

Djupalternativ för lavarna är 400, 500 eller 600 mm och lavarnas längd tillverkas enligt måtten i din bastu. Lavens rundade kant ger en elegant inramning till den på tvären brädslagna laven. Den undre laven finns att fås endast i rak utförning. Vid behov ingår i Formula-laven även ett gavelstöd. Eftersom laven inte har en separat stomme sker monteringen lätt.

»Planera din egen bastu med Harvia Sauna Designer -programmet