Solar

Känneteknande för bastulaven Harvia Solar är den strålformiga hörnmodulen. Ryggstöden och framsidan av laven har en svart strimma som elegant detalj. Som material för laven finns alternativen abachi, al, asp eller värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslån är i samma material som laven.

Alternativa djup för övre lavarna är 500 eller 600 mm, för undre lavarna 400–1000 mm. Alla lavar har en massiv, rundad framkant. Bastulaven Solar kan även fås med en extradjup nedre lave som passar till exempel för att fälla in Harvia Forte-aggregatet.

Vid behov stöds lavarna med gavelstöd och vi rekommenderar lampor med skärmar vars stil är enlig med lavarnas. Laven kan lösgöras vid städning. Med Solar lavar inreder du din bastu elegant men även praktiskt.

»Planera din egen bastu med Harvia Sauna Designer -programmet 

Se 360o -presentationen av Harvia Solar -lavarna.