Exclusive

Harvia tillverkar skräddarsydda inredningar även för stora utrymmen. Vi konstruerar lavar och paneler individuellt efter ritning och offertbegäran exempelvis till representationsbastun. Som grund för konstruktion av individuella representationsbastun finns alltid Harvias kunnande och bastuteknik.

Exclusive-bastulave till en större bastu.

Exclusive-bastulave med längsbrädning passar bra till en större bastu. Som material för laven finns alternativen abachi, al, asp, eller värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslån är i samma material som laven. Vill du framhäva detaljer, kan du välja en dekor av al eller värmebehandlad asp.

Djupalternativ för lavarna är 400–1000 mm och lavarnas längd tillverkas enligt måtten i din bastu. Modellen har rundat hörnvalv som fungerar både som ryggstöd och som skärm för den bakommonterade bastubelysningen. Vid behov kan man få ett gavelstöd. Laven kan lösgöras vid städning.

»Planera din egen bastu med Harvia Sauna Designer -programmet