Lavmaterial

Lavmaterialalternativ
Det finns flera materialalternativ till bastulavarna Futura, Solar, Formula och Exclusive. Se närmare information om alternativen för var och en av modellerna.

Abachi
Abachi lämpar sig utmärkt som trä för lavar. Den bevarar sin ljusa gulaktiga ton väl och lever endast något under årens lopp.

Asp
Asp blir inte kådig, bevarar sin ljusa, jämna färg och lever endast något under inverkan av fuktförändringar. Den lämpar sig väl som trä för lavar, eftersom den inte ger stickor efter sig och inte nämnvärt leder värme.

Värmebehandlad asp

Värmebehandlad asp håller formen väl. Den hör till de mörkaste av Harvias alternativ till lavar och den har en behaglig doft. Du kan framhäva träets nyans genom att behandla det med paraffinolja.

Värmebehandlat furu
Värmebehandlat furu är det mörkaste av Harvias alternativ till lavar. Du kan framhäva träets nyans genom att behandla det med paraffinolja.

Al

Al är vackert rödbrunt lövträ som lämpar sig som trä för lavar i bastur som är i familjebruk. Materialet kräver aningen skötsel och lever under årens lopp.

Fuma
Bastulavemodellen Ventura är tillverkad av fumaträ. Fuma lämpar sig väl som material för lavar, eftersom det bevarar sin ljusa nyans bra och inte nämnvärt ändrar form av fuktförändringar.

Harvia rekommenderar paraffinoljebehandling för lavar av alla träsorter, eftersom behandlingen skyddar träet från fuktighet och nedsmutsning. Testa emellertid först på undersidan av laven hur nyansen på träet ändras och om den nya nyansen är sådan som du önskar. Det är lätt att göra en paraffinoljebehandling själv med till exempel Harvia Sauna Care Set. Set innehåller en flaska med rengöringsmedel och desinfektionsmedel för bastun (500 ml), paraffinolja (500 ml), en svamp för rengöring och utspridning av vätskorna, skyddshandskar och sandpapper.