Griffin Colour Light CG170T

Elegant, digital styrning.
Harvia Griffin är en elegant modern digital styrenhet. Den kromade digitala styrpanelen är av samma stil som de övriga detaljerna i bastun eller badrummet. Griffin är liten och platt till storleken och kan monteras var som helst i torrutrymmen.

Mångsidig och enkel att använda
Till produktfamiljen Harvia Griffin hör fyra modeller som styr olika enheter: Griffin CG170 för styrning av elektrisk bastuaggregat, Griffin Combi CG170C för styrning av Combi-bastuaggregat och kombinerad bastuaggregat och ånggenerator, Griffin Infra CG170I för styrning av infrakabin och Griffin Colour Light CG170T för styrning av färgbelysningsenheter.

Harvia Griffin erbjuder funktioner som lätt kan programmeras. Det finns även en funktion som återställer systemet automatiskt efter strömavbrott.

Leveransinnehåll:
- styrpanel
- strömförsörjningsenhet
- datakabel 5 m (kan förlängas med 10 m längder upp till 30 meter)

 

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.