Modulo - nyhet

Högklassiga bastuaggregat som anpassar sig till bänkarnas utformning.
Modulo finns tillgänglig i en version med en öppen sida som avslöjar den vackra stenytan, och i en version med en stängd sida med släta ytor i rostfritt stål, samt som en kombination av båda versionerna. Den eleganta stålsidan har som fördel mindre säkerhetsavstånd och dess förmåga att förhindra vattenstänk gör Modulo till det ultimata bastu-aggregatet för hörninstallationer.

Modulo finns även tillgänglig som ett kombiaggregat (bastu­aggregat med en integrerad ånggenerator) med en öppen sida. Ett kombiaggregat är det rätta valet för bastubadare som uppskattar mjuka och fuktiga bastubad. Alla modeller kan utrustas med skyddsräcken och skyddande glasväggar. Den stilrena glasväggen håller även vattenstänk borta.

Enkel installation och underhåll.
Harvias Modulo-bastuaggregat är enkla att installera. Uppvärmningselementen är place­rade separat från stenarna, vilket resulterar i uppvärmningselementens lång livslängd. Vid behov kan elementen bytas ut snabbt och enkelt. Andra servicearbeten har tagits i beaktande på förhand för att göra dem så okomplicerade som möjligt.