Cilindro Pro 165E/200E

Kraftiga Harvia Cilindro Pro -aggregat
Cilindro Pro 100E/135E är en ståtlig källa för värme och ånga för familjebastur men särskilt offentliga bastur, hotell och till exempel bostadsaktiebolag kan dra nytta av aggregatens egenskaper. Den massiva stenmängden erbjuder en njutbar bastuupplevelse.

De 130 cm höga aggregaten innehåller 220 kg stenar samt robusta värmeelement som tål långa drifttider. Tillsammans garanterar de varma bastuupplevelser även för större badgäng.

Cilindros ytterhölje är tillverkat av rostfritt stål med öppningar. Bastubadet kan regleras från mjukt till kraftigt genom att rikta vattnet antingen till sidan av bastuaggregatet eller rakt på stenpelaren.

Cilindro Pro 100E/135E –aggregat styrs med en separat styrenhet.

Genom att ändra på kopplingen kan man få sammanlagt två olika versioner av effekt.
Cilindro Pro 165E/200E -aggregat kan kopplas till en effekt på 16,6 eller som tvågrupperad till en effekt på 19,8 kW. Cilindro Pro 165E/200E –aggregat styrs med en separat styrenhet.

Med hjälp av skyddsväggen HPC5 som kan riktas fritt kan man montera aggregatet närmare väggen eller i ett hörn. Skyddsplåten skyddar även väggytan för smuts i vattnet och stendamm. Skyddsplåten HPC5 finns tillgänglig på hösten.