Cilindro Pro 100E/135E

Kraftiga Harvia Cilindro Pro -aggregat
Cilindro Pro 100E/135E är en ståtlig källa för värme och ånga för familjebastur men särskilt offentliga bastur, hotell och till exempel bostadsaktiebolag kan dra nytta av aggregatens egenskaper. Den massiva stenmängden erbjuder en njutbar bastuupplevelse.

De 130 cm höga aggregaten innehåller 140 kg stenar samt robusta värmeelement som tål långa drifttider. Tillsammans garanterar de varma bastuupplevelser även för större badgäng.

Cilindros ytterhölje är tillverkat av rostfritt stål med öppningar. Bastubadet kan regleras från mjukt till kraftigt genom att rikta vattnet antingen till sidan av bastuaggregatet eller rakt på stenpelaren.

Cilindro Pro 100E/135E – aggregat styrs med en separat styrenhet.

Genom att ändra på kopplingen kan man få sammanlagt två olika versioner av effekt.
Cilindro Pro 100E/135E – aggregat kan kopplas antingen till en effekt på 10 eller 13,2 kW. Cilindro Pro 100E/135E –aggregat styrs med en separat styrenhet.

Med hjälp av skyddsväggen HPC5 som kan riktas fritt kan man montera aggregatet närmare väggen eller i ett hörn. Skyddsplåten skyddar även väggytan för smuts i vattnet och stendamm. Skyddsplåten HPC5 finns tillgänglig på hösten.

Tilläggsutrustningar:

         
Infällningsram HPC2           Infällningsram med
Monteringsanvisning          LED-belysning HPC2L
                                           Monteringsanvisning

         
            
       

         

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.