Virta Pro Combi - nyhet

Robusta, praktiska och okonstlat exklusiva bastuaggregat
Harvia Virta Pro Combi – modellerna är avsedda för större bastur där man behöver mångsidighet av ånggeneratorn. Särskilt gym och wellness-center kan dra nytta av aggregatets egenskaper. Harvia Xenio -styrenheterVirta – aggregaten kräver en styrenhet för driftspänning och styrning. Harvia Xenio– styrenheten passar utmärkt ihop med Virta- aggregatet både med tanke på stil och även teknologi.

Lätt att montera och underhålla
Harvia Virta bastuaggregaten är lätta att montera: alla kopplingar görs via serviceluckan framtill. Det finns gott om plats kring kopplingsplintarna. Värmeelementen är avskilda från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Ifall ett värmeelement måste bytas ut görs det snabbt och lätt, eftersom hela värmeelementspaketet dras ut ur bastuaggregatet. Även alla andra underhållsåtgärder har beaktats redan när bastuaggregaten planerades.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.