Harvia Villaskorsten – nyhet

Högklassig, hållbar och brandsäker färdig skorsten
Harvia Villaskorsten är ämnad som rökkanalslösning för vedeldade bastuugnar och braskaminer i villor. Tack vare det extra isoleringsstycket är skorstenen mycket säker även när det gäller övre bjälklaget, med beaktande av kraven på isoleringens tjocklek i småhus.