Harvia 50

Kungen bland sällskapsbastuugnar.
Harvia 50 är kungen bland sällskapsbastuugnar. Den är konstruerad så att även stora grupper kan bada bastu samtidigt. Den mäktiga stenvolymen ger garanterat jämna bastubad även i stora utrymmen. Bastuugnen ger bastubad med känslan av forna tiders finska sisu.

Harvia 50 är konstruerad för att användas av bland annat på lägergårdar och av församlingar. Bastuugnens ytterhölje är grafitsvart.

Rekommenderad storlek på bastun 20–50 m3. Maximala mängden stenar 120 kg.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.