C105S Logix

En bastus högteknologiska hjärta

Reglerar Harvia Combi aggregater eller ett separat Harvia bastuaggregat och Harvia förångare.

Reglerar Combi aggregats temperatur och fuktighet:

  • Aggregats reglering
  • Ånggeneratorns reglering enligt inställd fuktighet
  • Aggregats och ånggeneratorns reglering
  • Timerfunktioner

C105S Logix styrenhet reglerar bastuns temperatur och fuktihet. Den kan också användas för att reglera ett separat Harvia bastuaggregat, en harvia förångare (för att reglera fuktighetsnivån) eller för både aggregat och förångare tillsammans.

Följande funktioner kan väljas:

  • bastuaggregatetsreglering
  • fuktighetsreglering
  • kombinerad reglering av bastuaggregat och förångare

Leveransen innehåller styrenheten och två termostater; en för temperatur och en för fuktighet.

Numerisk temperaturdisplay max.+125 oC. Inställningsområde för temperaturen +(40-110) oC. Inkopplings- och förinställiningstiden kan inställas noggrant med styrenhetens styrknappar. Det finns brytare för belysningen och luftkonditionen inne i bastun i styrenheten.

Leveransinnehåll:
- styrenheten
- temperaturgivaren med kabel ca 4 m
- fuktighetsgivaren med kabel ca 4 m

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.