C260

Harvia C260 styrenhet består av två separata enheter: en styrenhet och en 2-grupps effektenhet. Det finns två versioner av effektenheten så att styrenheten kan användas med värmare med olika effektnivåer.

Effektenheter som är utrustade för att hantera lägre effekter levereras med 16 A strömreläer som ger dem möjlighet att styra bastuvärmare på upp till 22 kW effekt (exempelvis två värmare på vardera 11 kW eller en värmare på 20 kW).

De större effektenheterna levereras med 25 A strömreläer och kan styra bastuvärmare på upp till 34 kW.

Styrenheten har samma funktion som C150VKK.

Leveransinnehåll:
- styrpanel
- strömförsörjningsenhet
- temperaturgivaren med kabel ca 4 m

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.