Hidden Heater

Aggregatet bakom bastulaven.
Harvia Hidden Heater är ett praktiskt aggregat som inte tar så mycket plats. Det installeras bakom laven, och passar därför alldeles utmärkt i allmänna bastur.

Som extra utrustning till Hidden Heater finns en täljstensskål och ett böjligt rör. Värmen hålls behagligt jämn, när vattnet så småningom leds till aggregaten. Skålen placeras på laven och fylls med vatten, varvid vattnet rinner längs röret till aggregatet.

Det här aggregatet är planerat att tåla hårt bruk; det är helt och hållet tillverkat i rostfritt stål.

Hidden Heater -aggregatet styrs med en separat styrenhet. Hidden Heater modellerna HH6, HH9 och HH12.

Täljstensskål:

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.