Harvia HGP

För en skön upplevelse i ångrummet.
Harvia HGP är en oas med avkoppling och välbefinnande. Låt den fuktiga värmen påverka dina sinnen och glöm tid och stress för ett ögonblick.

Harvia HGP är en ånggenerator för spa som behöver hög uteffekt. Tillförlitlighet, problemfri drift och avkopplande ångbadsupplevelse har varit de främsta konstruktionsprinciperna.

Harvia HGP är enkel att installera. Harvia HGP-ånggenerator och dess tilläggsutrustningar styrs från en stilig kontrollpanel med pekskärm. De kontrollerade funktionerna är ånggenerator, doftpump, belysning, och ventilation.

Modeller: HGP22 och HGP30. Upp till tre extra strömförsörjningsenheter HGX11L kan kopplas samman med grundläggande ånggeneratorer, som kontrolleras med samma styrpanel.

HGP har en inbyggd automatisk avtappningsventil. Den automatiska avtappningsventilen sköljer ånggeneratorn automatiskt med jämna mellanrum samt alltid när anläggningen stängs av. Vid sköljningen avlägsnas kalk som samlats i ånggeneratorn.

HGP har även en inbyggd doftpump. Doftpumpen kan programmeraa att automatiskt avge en doft med ångan. Doftbehållaren som kopplas till pumpen kan vara liten eller stor.

Tilläggsutrustiningar:

Ångmunstycke

Doft till ångrum

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.