Harvia HGX

För en skön upplevelse i ångrummet.

Harvia HGX är en oas med avkoppling och välbefinnande. Låt den fuktiga värmen påverka dina sinnen och glöm tid och stress för ett ögonblick.

Harvia HGX är en kompakt och effektiv ånggenerator för privat användning och för spa. Tillförlitlighet, problemfri drift och avkopplande ångbadsupplevelse har varit de främsta konstruktionsprinciperna.

Harvia HGX är enkel att installera. Tack vare sin kompakta design kan Harvia HGX installeras i ett lågt utrymme, t. ex. ovanpå en ångkabin. Harvia HGX-ånggenerator och dess tilläggsutrustningar styrs från en stilig kontrollpanel med pekskärm. De kontrollerade funktionerna är ånggenerator, doftpump, belysning,  och ventilation.

Modeller: HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11 och HGX15. Upp till tre extra strömförsörjningsenheter HGX11L kan kopplas samman med grundläggande ånggeneratorer, som kontrolleras med samma styrpanel.

Tilläggsutrustningar:

Automatisk avtappningsventil

En automatisk avtappningsventil gör användningen av ånggeneratorn ännu lättare Den automatiska avtappningsventilen sköljer ånggeneratorn automatiskt med jämna mellanrum samt alltid när anläggningen stängs av. Vid sköljningen avlägsnas kalk som samlats i ånggeneratorn. En regelbunden och effektiv kalkborttagning är mycket viktig för att upprätthålla ånggeneratorns funktionsduglighet.
Som standardutrustning till ånggeneratorn Harvia Steam finns en manuell avtappningsventil.

Doftpump


En doftpump man kan programmera att automatiskt avge en doft med ångan. Doftbehållaren som kopplas till pumpen kan vara liten eller stor.

Monterings- och bruksanvisning

Ångmunstycke

Doft till ångrum

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.