Autodose – nyhet

Glöm stävan och skopan, välkommen badautomat. Bara vila på laven och tryck på knappen för att lägga till vatten på aggregatet – med eller utan doft. Bastur i badanläggningar har nytta av den jämna luftfukten och det enkla viset att kasta bad.

Badautomaten Autodose är avsedd för att dosera vatten och vatten-doftblandning på de heta stenarna i bastuaggregatet. Anläggningen består av en huvudenhet och manöverknappar. I leveransen ingår en knapp för vatten och en knapp för vatten-doftblandning. Det går att montera in flera knappar (extraknappar kan köpas separat). Anläggningen fungerar antingen automatiskt med vissa mellanrum eller när du trycker på knapparna. När anläggningen är i automatiskt läge och du doserar vatten på stenarna genom att trycka på knappen, räknar timern ut doseringsintervallet om från början.

  • Autodose SASL1