Om du vill att bastuaggregatet skall kopplas på någon annanstans än direkt på aggregatet skall du gå in för ett aggregat med separat styrenhet (E modell). Välj också en sådan styrenhet som motsvarar just dina krav. Styrenheten skall installeras på ett torrt ställe utanför bastun.

Styrenheternas funktioner bygger på modern processorteknik. Plats för anslutningskablar finns i styrenhetens nedre kant och botten.


C90

C150

Griffin Colour Light CG170T

C105S Logix

Harvia Xenio CX170 - nyhet

Harvia Xenio Combi CX110C - nyhet

Harvia Xenio Infra CX36I - nyhet

Harvia Xenio CX110 - nyhet

C150VKK

C260

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.