Säkerhetsavståndet till eldstaden kan minskas betydligt genom att man använder en skyddsvägg som är avsedd för eldstäder. Användningen av en skyddsvägg möjliggör också en friare placering av bastulavarna. Att skydda golvet under ugnen är mycket viktigt. Om kraven på skyddsavstånd inte uppfylls måste Harvias golvskyddsplåt för eldstäder användas. Läs mer om skydd av golvet i bruksanvisningarna för din eldstad.


Legend skyddsvägg och golvskyddsplåt

Legend rökrörsskydd

Skyddsvägg – nyhet

Harvia golvskyddsplåtar