Val av aggregat

  • Om bastuns väggar eller tak består av oisolerad(t) sten/glas eller motsvarande kommer aggregatet att kräva högre effekt.
  • För varje oisolerad kvadratmeter adderas 1,2 kubikmeter till bastuns volym.
  • Om innerväggen i basturummet består av oisolerat timmer blir motsvarande faktor 1,5.
  • Kom ihåg att bastuväggarna och framförallt taket måste isoleras effektivt.
  • Tänk också på att luftväxlingen i bastun måste vara korrekt.
  • När luftcirkulationen är god kan de som badar njuta av ren bastuluft som är lätt att andas.

Med hjälp av räkneverktyget kan du hitta ett lämpligt aggregat för din bastu. Fyll i nödvändig information så visar räkneverktyget den justerade volymen för bastun. Klicka på knappen 'Sök' för att visa vilka aggregat som är lämpligast för din bastu.

OBS! Använd punkt (.) som decimaltecken.

Bastustorlek:
Mått
Bredd: m
Djup: m
Höjd: m
Volym
Volym i kubikmeter:

Bastu typ:


Bastuaggregats bruksspänning:

Aggregatet ska användas Offentlig bruk
Jag vill ha aggregat med ångfunktion
Jag vill ha SL-modell (som eldas från utsidan)

Lägg till yta i kvadratmeter om din bastu innehåller
  • En brandmur eller oisolerade väggar 
  • Fönster eller glasväggar 
Min bastu har en glasdörr
Min bastu är tillverkad i timmer

Den justerade volymen för bastun:
 

 

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.