Högklassiga och långlivade produkter

Alla Harvias produkter har planerats så att de är hållbara och tillverkats av högklassiga, återvinningsbara material.

Vi fäster uppmärksamhet vid de miljöeffekter transporterna av våra produkter har. Vi vägleder transportbolagen i förnuftiga leveransinnehåll. De följer upp transporternas effektivitet genom att jämföra körda kilometrar med mängden transporterat gods. De använder transportutrustning som uppfyller moderna miljökrav och utbildar förarna i att köra ekologiskt.

De elektriska bastuaggregatens och vedeldade bastuugnarnas miljöeffekter är störst under användning. De effekter som uppstår under användning kan var och en själv minska i hemmet. De elektriska bastuaggregatens elförbrukning kan minskas genom att fästa uppmärksamhet vid uppvärmningstid och temperatur. Man kan också själv påverka de vedeldade bastuugnarnas verkningsgrad.

Vi anser att det är ytterst viktigt att också hitta nya lösningar för att minimera miljöeffekterna av de elektriska bastuaggregatens och de vedeldade bastuugnarnas användning. Därför utvecklar vi våra produkter så att de blir miljövänligare.

(källa: Ecovisor, Kartläggning av miljöeffekter Harvia Oy 30.9.2008)