Miljövänlig produktion

Produktionen vid Harvias fabrik i Muurame är miljövänlig och materialeffektiv. Det som presenteras här grundar sig på en kartläggning av miljöeffekter som genomfördes vid Harvia 2008.

Produkterna tillverkas av återvinningsbart huvudråmaterial för att undvika att restmaterial uppkommer. Av den ringa mängden restmaterial är 90 % återvinningsbart nyttoavfall och endast 0,3 % problemavfall. Dessutom undviker vi överflödigt förpackningsmaterial för produkterna och återvinner också små mängder restmaterial.

Vi slösar inte med värdefulla naturresurser, utan alla bastuaggregat, bastuugnar och bastur tillverkas av återvinningsbart råmaterial som utnyttjas på ett optimalt sätt. Alla små metallbitar som blir över vid produktionen återvinns, liksom de överflödiga restbitarna av trä vid bastuproduktionen.

Fabrikens elförbrukning är måttlig i förhållande till omsättningen och produktionen. Vi värmer upp lokalerna med fjärrvärme där pellets används som förnybar energikälla. Slutna omlopp minskar vattenförbrukningen i fabrikslokalerna. De kemikalier som används i måleriet är skadliga för miljön, men vi hanterar dem kontrollerat i fabrikslokalerna och mängderna är små.

Vi kommer att fästa allt mer uppmärksamhet vid miljövänliga alternativ också när det gäller våra underleverantörers verksamhet.

(källa: Ecovisor, Kartläggning av miljöeffekter Harvia Oy 30.9.2008)