Miljöpolicy

Alla Harvias produkter planeras och tillverkas miljövänligt. Val som är hållbara ur naturens synvinkel också är bra val för människan. Märket Harvia Cares berättar om Harvias sätt att främja hållbar utveckling.

Konkreta handlingar till förmån för naturen.

Harvia har redan under en lång tid satsat på att beakta miljöaspekter i allt från planering till produktion, logistik, användning och återvinning. Vi har ett miljödokument som grundar sig på standarden ISO 14001 enligt vilket vi styr och utvecklar Harvias verksamhet med beaktande av miljöfrågor. Tack vare det kan ni lita på att Harvia aktivt undersöker och minskar processernas, produkternas och tjänsternas inverkan på miljön.

Satsningen på miljöfrågor framkommer också genom märket Harvia Cares. Harvia Cares-märket används bland annat på webbsidorna och i broschyrerna för att förmedla att vi tar miljövänliga verksamhetsmetoder i beaktande.

Pertti Harvia
VD
Harvia Ab

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.