1990-talet

Harvia ut i världen

På 1990-talet började företaget exportera till Mellaneuropa. Snart hörde även Ryssland, det förra s.k. Östeuropa samt USA och Fjärran Östern till exportländerna. År 1992 tilldelades Harvia Oy priset för Årets Företagare i Mellersta Finland.