1980-talet

Elbastuaggregaten införs

På 1980-talet blev Harvia världens ledande producent av vedeldade bastuugnar. Urbaniseringen och den förändrade livsstilen ledde dock till en ökad efterfrågan på elbastuaggregat. Mot slutet av årtiondet började Harvia tillverka elbastuaggregat vid sidan av de vedeldade.