1970-talet

Harvia i Muurame

I början av 1970-talet flyttade Harvia till Muurame, där företaget lät bygga en ny fabrikshall. Under hela 1970-talet växte företaget med ca 30 % om året. 1970-talets oljekris var egentligen gynnsam för alla finländska tillverkare av bastuaggregat, eftersom man då för att spara energi föredrog inhemska vedeldade bastuugnar. Ännu på 1970-talet var alla aggregat som tillverkades av företaget vedeldade.