1960-talet

Jämn tillväxt 

Från 1960-talet började Harvias produktion öka i jämn takt. Vid årtiondets slut hade produktionen vuxit till 1 000 ugnar per år.