Framtid

Harvia fortsätter sin ambitiösa produktutveckling av bastuaggregat, bastur och andra produkter som hör samman med bastubad och fritidshus. Ett tydligt mål är att erbjuda kunderna innovationer som skapar njutning och som utgör en del av det naturliga välbefinnandet som Harvia tillhandahåller.