2000-talet

Världens ledande tillverkare av bastuaggregat

Under fem årtionden har Harvia vuxit från en liten verkstad till ett företag med 180 anställda. Idag är Harvia världens ledande tillverkare av bastuaggregat. Under ett år tillverkas över 150 000 Harvia-aggregat och företaget exporterar produkter till 65 länder. År 2000 belönades Harvias verksamhet med det riksomfattande företagarpriset.