1950-talet

Bastuaggregat med kontinuerlig uppvärmning började tillverkas

Harvias grundare Tapani Harvia tillverkade den första vedeldade Harvia-ugnen för eget bruk år 1950. De första ugnarna för försäljning producerades i mitten av 1950-talet. I slutet av 1950-talet började Harvia tillverka bastuugnar med kontinuerlig uppvärmning. På 1950-talet tillverkade Harvia omkring hundra ugnar per år.