Dysza

Standardowo generator pary Harvia HGX dostarczany jest z jedną dyszą. Dysza parowa nie należy do standardowego wyposażenia generatora pary Harvia HGP, ponieważ liczba i rodzaj potrzebnych dysz zależy od wymagań danego ośrodka SPA. Opcjonalnie dostępne są dodatkowe dysze.