Osłona rury dymowej Legend

Piec opalany drewnem Legend może być wyposażony w izolowaną kamieniem rurę dymową. Gdy zastosujemy tego typu izolowaną rurę dymową to odległości bezpieczeństwa się zmniejszają, gdyż większość ciepła odbiera kamień izolacyjny. Produkt ten jest elegancki i praktyczny, gdyż polewanie kamieni wodą może odbywać się na większej powierzchni. Produkt może być stosowany ze wszystkimi piecami opalanymi drewnem Legend oraz z kominami steel Harvia.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.