FAQ

FAQ Pytania i odpowiedzi dotyczące pieców elektrycznych

Czy jakiekolwiek kamienie mogą być użyte do pieca w saunie?

Odnośnie materiału, koloru, ciężaru oraz wielkości, kamienie do sauny powinny mieć właściwości pozwalające maksymalnie wykorzystać potencjał grzewczy. W sprzedaży są specjalne kamienie dostarczane od sprawdzonych producentów, co gwarantuje ich jakość i zapewnia zgodność co do przeznaczenia. Powszechnie znanymi i odpowiednimi do zastosowania w saunie kamieniami są te, które zawierają perydotyt, diabaz oliwinowy oraz oliwin. W celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza ważne jest, aby kamienie były ułożone luźno. Nuoli ylös

 

Jak należy dobrać odpowiednią moc pieca w stosunku do wielkości sauny?

Ściany oraz sufit pomieszczenia sauny powinny być dobrze ocieplone. Gdy część lub całe ściany wykonane są z betonu, bali, szkła, ceramiki, cegły, luksfer itp. moc pieca powinna być większa niż w przypadku ocieplonych ścian drewnianych. Również czas nagrzewania takich saun będzie trochę dłuższy. Moc pieca dobieramy w zależności od wielkości sauny oraz jego właściwości grzewczych. Im większa sauna, tym większa moc pieca. Przed zakupem odpowiedniego pieca należy poinfomować sprzedawcę o wielkości swojej sauny, z czego zbudowane są ściany i sufit oraz jak są ocieplone. Wentylacja w saunie powinna być tak zaplanowana, aby nie tracić ogrzanego już powietrza. Przez wiele lat przeprowadzono wiele badań, aby określić w jaki sposób wykonać poprawnie wentylację w saunie. Informacje te można uzyskać u sprzedawcy oraz znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania, dostarczanej razem z piecem.Nuoli ylös

 

Jak często należy wymieniać kamienie w saunie rodzinnej?

Częstotliwość wymiany oraz ich wielkość zależy od tego, jak często chodzimy do sauny. Jeżeli korzystamy z niej przeciętnie 2 razy w tygodniu, kamienie powinny być wymieniane 1 na rok. Dobrym pomysłem jest raz na jakiś czas przełożyć kamienie (wyjąć je z pieca i ponownie ułożyć), gdyż podczas użytkowania kamienie kruszą się, a czasami pękają. Poprawi to cyrkulacje powietrza w komorze grzejnej pieca. Odpowiednia cyrkulacja zapewnia poprawne działanie pieca co wydłuża żywotność rezystora, dzięki obniżeniu temperatury na powierzchni. Nuoli ylös

 

Co kryje się pod pojęciem bezpiecznych odległości od pieca?

Bezpieczne odległości to minimalne dystense od łatwopalnych materiałów, co pozwala zapobiec powstaniu pożaru. Producent określa bezpieczne odległości opierając się na badaniach i przepisach bezpieczeństwa. Odległości te nie mogą być w żadnym przypadku mniejsze niż zalecane. Nuoli ylös

 

Czy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem przez piec?

Jedynie poprawna instalacja pieców elektrycznych gwarantuje bezpieczne użytkowanie. "Turvatekniikan keskus" stojąc na straży zachowania wymaganych standardów bezpieczeństwa, kontroluje i udziela produktow firmy Harvia Ltd. certyfikat bezpieczeństwa. W Finlandii dopuszczone do sprzedaży piece Harvia posiadają znak bezpieczeństwa FI. Piece mogą posiadać również oznaczenia bezpieczeństwa stosowane w innych krajach. Piece posiadają bezpieczny system podłączenia zasilania. Wszystkie metalowe elementy, które są w zasięgu, są uziemione. Zgodnie z projektem, ruchome elementy pieców są tak zabezpieczone, aby nie doszło do kontaktu między nimi.Nuoli ylös

 

Czy piece mogą być podłączone poprzez zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD) w celu uniknięcia porażenia prądem?

Nie należy podłączać pieców poprzez zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD. Jest to zbędne, gdyż piece wyposażone są w bezpieczny system uziemienia. RCD jest zalecany jako zabezpieczanie dla małych urządzeń elektrycznych, np. ekspres do kawy. Nuoli ylös

 

Jaka jest odpowiednia temperatura w saunie?

Za odpowiednią uważamy taką temperaturę, przy której użytkownik, siedząc wygodnie na ławce, poci się. Zależy ona również od wieku, stanu zdrowia i naszych preferencji. Są osoby dla których wysoka temperatura (80-100oC) i podnoszenie wilgtoności poprzez polewanie kamieni wodą, mogą być warunkami niewystarczającymi do pocenia się. Dla innych natomiast niska temperatura (50-60oC) oraz suche powietrze mogą być wystarczające do wypocenia się. Ważne, aby kąpiący się w saunie odczwali przyjemność z pobytu w niej! Proste, tradycyjne piece mogą nagrzewać kamienie do określonego poziomu przez długi czas, co w konsekwencji może doprowadzić do zbyt wysokiej temperatury w saunie. Chcąc skrócić czas nagrzewania sauny, utrzymując przez cały czas wystarczająco niską temperaturę, należy wybrać np. piec elektryczny Harvia Forte (Zawsze gotowy). .Nuoli ylös

 

Czy można korzystać z pieca elektrycznego jeśli jeden lub kilka rezystorów jest zepsutych?

Uszkodzony rezystor należy natychmiast wymienić, gdyż pozostałe sprawne będą pracowały pod większym obciążeniem, co w rezultacie może doprowadzić do ich rychłego zepsucia.Nuoli ylös

 

Kto może podłączyć piec do zasilania i kto ma uprawnienia do wymiany zepsutego rezystora?

Wszystkie elektryczne urządzenia, w których dostęp do ruchomych elementów zasilających jest specjalnie zabezpieczony (wkręty, pokrywy) muszą być instalowane i serwisowane zgodnie z przepisami w danym regionie. Dokonują tego wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Nuoli ylös

Czy elemnty będące częściami składowymi pieca mogą powodować powstawanie przykrego zapachu?

Pierwsze grzanie pieca powoduje usunięcie substancji ochronnych oraz innych, związanych z procesem produkcji. Substancje te mogą wywoływać nieprzyjemny zapach, w niektórych przypadkach nawet powstanie dymu. Dlatego ważne jest, aby sauna była dobrze wentylowana podczas pierwszego grzania. Nie zaleca się korzystania z sauny w trakcie pierwszego nagrzewania.

Należy zwrócić uwagę, że np. prace remontowe wykonywane w mieszkaniu, gdzie jest sauna mogą spowodować osadzanie się na kamieniach różnych substancji na kamieniach. W konsekwencji, podczas kolejnego nagrzewania sauny, również mogą pojawić się nieprzyjemne zapachy. Znikną one dopiero po całkowitym zakończeniu remontu i wyschnięciu zastosowanych środków chemicznych.

Czasami nieprzyjemne zapachy w saunie mogą być niezwiązane z samym piecem. Gotowanie w kuchni, bliskość garażu i wiele innych czynników może mieć wpływ na powstanie niepożądanego zapachu, odczuwanego podczas wchodzenia do sauny.Nuoli ylös

 

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.