1960s

Stabilny wzrost

W latach 60-tych następował stały wzrost produkcji. Przed końcem dekady firma produkowała około 1000 sztuk pieców rocznie.