1950s

Początek stałej produkcji pieców

Pierwszy piec opalany drewnem stworzył założyciel firmy Harvia, Tapani Harvia. Był to piec na użytek własny, a miało to miejsce w 1950 roku. Pierwsze piece produkowane do szerszej sprzedaży powstały w pierszej połowie lat 50-tych. W tychże latach firma Harvia produkowała około 100 sztuk pieców rocznie.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.